šiandien

šiandien
šiañdien adv. K, Rtr, Š, , NdŽ, , Stk, šiandiẽn NdŽ, DūnŽ, Klk, Žeml, Lpl, Als, Krt, Jdr; R, , N, Sut, M, L, LL30 1. Kv, Mrs, Stk šią dieną: Šiandiẽn visą dieną niūkso oras, ūkana J. Sulig poteriais atsikėliau šiandiẽn anksti J. Šiañdien atsikėliau – da velniai ožkom bliovė (labai anksti) ČrP. Ką šiandien dirbsi? J.Jabl. Šiandiẽn bijau padeit [prie bičių] Dgp. Šiandiẽn visą dieną lyna Rsn. Anys šiañdien išvažiavę Pb. Vakar didliai jau skaudėjo, šiandiẽn jau mažiau Trk. Nuo šiandien pradėjo darbą LKGII598. Šiandien da pusdieniui paravėjom Kr. Šiañdien išmyniau savo linus Dv. Gaspadine, kepk karvojų, šiañdien turi daug artojų (d.) Kpč. Duok mumus šiandien duonos (mūsų) visų dienų Ch1Mt6,11. ^ Šiandien ves – rytoj mes LTR(Šll). Šiandien negula – ryt nekila LKGII554(Vlkv). Aplinkui – šiandien, o tiesiai – tik ryt tenuvažiuosi KrvP(Žg). 2. Akm, šiuo metu, dabar: Arti Dabužių šiandien yra sodžius Sirvydai J.Balč. Šiandien pirmuoju kiekvienos tautos požymiu laikome kalbą . Putelių uogomis šiandien dar gydo ugnė[je] nudegusius S.Dauk. Užtat, žmogau, duok šiandien, kad rytojus dosnus ir gailestingas būtų tau J.Marcin. ^ Mylėk žmogų šiandiẽn, o ne ryto[j] Trš. Šiandien – man, rytoj – tau PPr134(Trg). Šiandien juokies – rytoj verksi PPr234(Jnš). Šiandien esam, rytoj dvesam Varn. Bet (Bil Sln) tik šiandien yra, su rytojum – Dievo valia KrvP(Erž). Dievas davė šiandien – duos ir rytoj KrvP(Vrn). Eik šiandien (greitai) – ir ši diena bus su vakaru B540.
◊ kaĩp šiañdien labai gerai, aiškiai (atsimena): Atmenu viską kàp šiañdien Krok. Kartą vakare, atsimenu kaip šiandien, ant tilto dainavome jaunų būrys J.Paukš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • šiandien — šiañdien prv. Šiañdien puikùs óras …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Lithuanian grammar — is the study of rules governing the use of the Lithuanian language. Lithuanian grammar retains many archaic features from Proto Indo European that have been lost in other Indo European languages. It has extremely complex morphology; words have… …   Wikipedia

  • Grammaire Lituanienne — La grammaire lituanienne est l étude de la langue lituanienne. La grammaire lituanienne est ancienne et extrêmement complexe ; les mots peuvent prendre de nombreuses formes correspondant à des différences d usage subtiles. Le lituanien… …   Wikipédia en Français

  • Grammaire lituanienne — La grammaire lituanienne est l étude de la langue lituanienne. La grammaire lituanienne est ancienne et extrêmement complexe ; les mots peuvent prendre de nombreuses formes correspondant à des différences d usage subtiles. Le lituanien… …   Wikipédia en Français

  • imti — im̃ti, ìma (ẽma), ė̃mė K, Š; SD114, B, R, M I. tr., intr. 1. čiupti, stverti ranka, pirštais ar kokiu įrankiu: Kad emì, im̃k greičiau! Slm. Kam emì tokį didelį obulą – nesuvalgysi! Als. Im̃k žiupsnelį aguonų! Slm. Nereikia nieko rankosna… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šventas — 1 šveñtas, à adj. (4) Š, Rtr, DŽ1, (2) DP24,108,393; SD1177, SD359, H183, R, MŽ, L 1. turintis labai kilnų garbingą tikslą: Taip daryti mano šventa priedermė J.Balč. Mano šventa pareiga – sutrukdyti nedorus tamstos ketinimus ir tuos jaunus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • akis — akìs sf. (4) 1. regėjimo organas: Ãkys mėlynos, melsvos, juodos, rudos, pilkos, žalsvos, tamsios Rm. Kęstutis lyties buvo aukštos, sausas, akys žiburiuojančios, skaisčio veido S.Dauk. Balkšvos ãkys (išgėręs), ką jis bematys? Kp. Vaiko ãkies… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eiti — eĩti, eĩna (eĩti, eĩta, eĩma), ė̃jo (ẽjo) 1. intr. (tr.) SD144, R, H judėti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu: Einu keliu B. Jis ne ė̃jo, o bėgo DŽ. Vaikai eĩna riešutaut An. Jis eina gultų, medžiotų, šieno pjautų J.Jabl. Nebėr kada… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpulti — išpùlti intr. 1. SD416, H, K iškristi: Išpuolė asla (galąstuvas) an žemės ir sutrūko LMD(Pns). Išsigando toj mergaitė, išpuolė viedrai iš rankų Žž. Lankas trūko, karzinka išpuolė an žemės, i kiaušiniai susgurino Vlk. Kai ėjo gult ir segėsi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mušti — mùšti, a, ė ( o) 1. tr. R, K, DP104 teikti skausmą smūgiais: Mušu veidan SD271. Per ausį mušti N. Su šporais į paslėpsnas muša Ėr. Mušei žirgelį vis per galvelę KrvD180. Už tokį darbą tu esi muštinas Skd. Man regis, kad tokio mùštienai nereikia …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”